jump to navigation

រូប​ថត​សម្ដេច​ជា​អម្ចាស់ ខែ​ឧសភា 24, 2010

Posted by សុភ័ក្ត្រ in រូបភាព.
add a comment


កាល​សម្ដេច​យាង​ទៅ​សហភាព​ភូមា រួម​ប្រជុំ​ធ្វើ​ឆដ្ឋសង្គាយនា​ក្នុង​ក្រុង​រង្គូន ព.ស.​២៤៩៧ គ.ស.​១៩៥៣